Havedamsfilter

Bassinfilter op til 5.000 liter i havedammen

11 produkter i denne kategori

Tromlefiltre

7 produkter i denne kategori

Nexus og EazyPod filtre

10 produkter i denne kategori

Bead filter

2 produkter i denne kategori

Forfilter til havedamsfilter

3 produkter i denne kategori

Trykfilter til havedammen

14 produkter i denne kategori

Overfladeskimmer

6 produkter i denne kategori

Rislefilter

11 produkter i denne kategori

Bunddrænsfilter

9 produkter i denne kategori

Filtrerede efter:

Havedamsfilter

Filter til havedam

Koishopper har mange kvalitets havedamsfiltrer. Når du skal vælge et filter til din havedam, er der nogle ting du skal være opmærksom på.
Et havedamsfilter er et filter, der renser vandet i dammen både mekanisk og biologisk. Ved mekanisk filtrering forstås, at det skidt/partikler vi kan se, vil blive holdt tilbage i filtret, mens vandet ledes tilbage til dammen. Biologisk filtrering er en proces hvor en masse gavnlige bakterier renser vandet, når det ledes forbi filtret. Begge processer finder sted inde i filtersystemet.
Det er størrelsen af havedammen og type/mængde af fisk, der bestemmer hvor stort filtret skal være.

De forskellige havedamsfiltre er angivet til bassiner med guldfisk. Vær opmærksom på, at hvis havedamsfilteret skal bruges til Koi karper, kan det typisk rense ca. den halve mængde vand. Ved hvert havedamsfilter er der angivet hvor mange liter vand det kan rense uden fisk, med guldfisk og med Koi karper.

Der findes forskellige typer havedamsfiltre. De kan groft set deles ind i følgende grupper:

Rislefilter

En filterpumpe pumper vand fra dammen op til rislefiltret, der står oppe på land. Vandet pumpes typisk ind gennem en UVC-enhed, herefter ind i selve filtret, hvorefter det løber retur til dammen. I et rislefilter er låget ikke tryktæt og derfor skal vandet, når det forlader filtret løbe ned og ud til dammen.

Trykfilter

Et trykfilter er en tryktæt enhed oftest kombineret med en UVC-enhed, hvor vandet pumpes ind i selve filtret, bliver renset og løber retur til dammen. Da det er et trykfilter, kan vandet, når det skal retur til dammen, pumpes højere end selve filtret f.eks. til et åløb eller vandfald.

Komplette havedams filter sæt

Med et komplet havedamsfilter har du alt hvad der skal til for, at få dit havedam op at køre. Sættene leveres med pumpe, UVC- enhed og filter til forskellige mængder vand. Husk at der er sæt, hvor du skal købe slange separat.

Skimmer

En overfladeskimmer suger fra overfladen og fjerner derved partikler, blade m.m. fra overfladen. Nogle skimmere skal placeres på bunden af havebassinet, mens andre flyder på overfladen.

Bunddræns filter

Bunddrænsfiltre er normalt til større damme, hvor man forbinder dammen med en filterenhed via et 110mm rør. Princippet er at vand og skidt løber ind til filtret, når man suger vand fra dette og pumper retur til dammen.