Filtrerede efter:

UVC-enheder

UVC-enheder

|

UVC-enheder fjerner grønt vand i din havedam

Grunden til at montere en UVC-enhed i filtersystemet er, at denne form for vandbehandling er yderst effektiv mod svævealger. I mange filtersystemer er UVC-lyset allerede integreret fra producentens side. 

Det er en enkel og miljøvenlig metode til at få flot og klart vand i havedammen. 

Når du skal vælge en passende UVC-enhed, skal den selvfølgelig have den korrekte størrelse/effekt. 
Som udgangspunkt skal du regne med at have en effekt på ca. 4 watt pr. 1.000 liter vand. Så er havedammen på 8.000 liter er en UVC-enhed på 30 watt normalt tilstrækkelig.
Du skal selvfølgelig have sig for øje, at små guldfisk sviner væsentligt mindre end store koi-karper. Det har også betydning, hvordan havedammen er placeret i forhold til solindstråling og ikke mindst hvor stor overfladearealet er.

En lavvandet havedam med en stor overflade får selvfølgelig meget mere lys end en dyb dam med lille overflade. Er du i tvivl, er det en god idé at vælge en UVC-enhed med en vis overkapacitet.

Man opnår den bedste effekt, hvis der pumpes minimum 50 % af vandet i dammen igennem UVC-enheden hver time. Man skal huske at rense kvarts-glasset rundt om UVC-røret mindst to gange om året.

UVC-enheder kan være udformet med forskellige dimensioner og under de enkelte produkter man se lidt mere om principperne.
Koishopper ser ofte disse anlæg omtalt som UVC-filtre, men det er jo først i kombination med et filtersystem, at denne form for vandbehandling virker som et filter. Endnu en fordel ved anvendelse af UVC-lys er at det sænker kimtallet i bassinvandet. Dvs. antallet af bakterier, svampe, visse parasitter m.m. bliver mindre. De gavnlige bakterier i vores filtersystemer bliver naturligvis ikke påvirkede, da de jo sidder i selve filtermediet og ikke bliver belyst.

Visse modeller er selvrensende og for det meste kan man også se om anlægget er i drift i et lille inspektionsglas. På langt de fleste modeller er det ganske let at udskifte UVC-røret og dette bør du gøre årligt, så du kan sikre en havedam med klart vand. Herudover er der næsten ingen vedligehold at bekymre sig om. (link til Stav-UVC/forbudte).

Bemærk at Koishopper giver klartvandsgaranti ved korrekt valg og installation af UVC, pumpe og havedamsfilter.

Kontakt os for råd og vejledning. Du er naturligvis også meget velkommen til at besøge vores butik Super Koi i Roskilde. Her har vi  3000 m² med udstillinger, hvor du kan få gode idéer og inspiration.

TMC High Flow UVC 110 watt

TMC

3.595 kr.

Vitronic UVC enheder

Oase

Fra 849 kr.

High Flow UVC (55 watt)

TMC

2.195 kr.

Bitron C UVC enheder

Oase

Fra 3.495 kr.

Bitron ECO UVC fra Oase

Oase

Fra 7.995 kr.

Bitron Premium UVC (110mm)

Oase

Fra 5.395 kr.