Filtrerede efter:

Springvandspumper til havedammen

Springvandspumper til havedammen

Der er 2 forskellige typer springvandspumper til havedamme, den ene er en flydespringvandspumpe som flyder på vandet, men den skal forankres i bassinkanten eller på bunden af havedammen. Den anden type er en springvandspumpe som placeres i bunden af havedammen.
Begge typer springvandspumper kommer oftest med flere forskellige dyser, som giver nogle fantastiske springvandsmønstre. De fleste springvandspumper kan også monteres med lamper, som giver springvandet et ekstra unægteligt flot og effektfuldt syn.

Ved springvandspumper der placeres på fast bund, bør du være opmærksom på vanddybden på de enkelte springvandspumper. Der er altid en min. og max. vanddybde som står på pumpens emballage.

Springvandspumperne er ikke velegnede til at pumpe vand op i et havedamsfilter, idet pumperne har et finmasket gitter på indsugningssiden, således at store partikler vil blokere dyserne og derfor er de ikke velegnet som filterpumper.

Til mindre havedamme findes der springvandspumper som er kombineret med filter og en UVC-enhed, disse placeres direkte på bunden. På disse pumper er filtret placeret som det første og partikler fjernes derved, filteret renser vandet inden vandet pumpes forbi UVC-lyset og op til springvandet. Se mere her: Undervandsfiltre