Alger og trådalger

Trådalger

5 produkter i denne kategori

UVC-enheder

8 produkter i denne kategori

Filtrerede efter:

Alger og trådalger

Alger og trådalger

Alger og trådalger

Trådalger i havedammen

Hvis du har en havedam, kommer du ikke uden om at der jævnligt dukker trådalger op i denne.


Der findes to hovedtyper af alger i vores havedamme. Den ene er svævealger, der gør vandet uigennemsigtigt grønt eller grønligt. Den anden type kaldes for trådalger, det er den type der gror på havedammens sider, sten m.m. De kan fjernes i et vist omfang ved at man tager fat i dem og hiver dem af.

Svævealger kan heldigvis nemt holdes væk med UVC-lys 

Trådalger er som udgangspunkt ikke farlige for vores fisk, men havedammen ser noget pænere ud uden trådalger siddende overalt

Der findes flere produkter på markedet, der forhindrer trådalgernes vækst. Fælles for dem er, at de går ind og blokerer for algernes optagelse af næringsstoffer og derved går de til grunde.

De to hovedgrupper af alger består af flere hundrede arter, der ligner hinanden utroligt meget. Derfor kan man opleve, at et givent produkt virker bedre end et andet. Måske har denne situation så ændret sig til den følgende sæson. Her kan man så forsøge sig med en anden slags middel, så man kan komme de irriterende trådalger til livs i havedammen

Det er optimalt at forebygge i mod trådalger, således at man slipper for at skulle rense dam og filter i et væk efter en bekæmpelse af dem.

Alger er egentlig planter, der både findes som en- og flercellede former. nogle af de flercellede kan blive flere meter lange; det kender vi som trådalger i vores havedamme, andre alger kan være mikroskopiske,

I havedamme er det grønalgerne, der kan være problemet. De findes bl.a. som svævende alger, der kan gøre vandet helt uigennemsigtigt grønt og som trådalger i forskellige former. Algerne trives bedst i godt næringsrigt vand og det skal du selvfølgelig tænke over, når de skal begrænses.

Kiselalger er en også meget stor gruppe af alger, og er ganske almindelige i vores havedamme. De kommer oftest frem om foråret. De trives bedst, når der er ekstra meget silikat i vandet.

Grupperne af gulalger og furealger giver sjældent problemer i din havedam.

Der er også en gruppe som tidligere blev kaldt blå-grønalger, den korrekte betegnelse er cyanobakterier. De kan både findes svævende i vandet og i sammenvoksede algeklumper, der nærmest kan ligne et lag af blågrønt filt. De skaber oftest mange problemer i næringsrigt havedamsvand med et stort indhold af fosfor. Når forekomsten er meget stor, kan der dannes giftige stoffer.

Som alle andre planter, har også algerne brug for kvælstof, fosfor og kulstof. Kvælstoffet (nitrat) er hovedsageligt fra nedbrydningen af det organiske materiale i havebassinet, der også er også slutproduktet i havedammens biologiske filtre. Fosfor kommer mest fra nedbrudte plantedele, som f.eks. kommer fra træer og buske i nærheden af dammen.

Foderrester er selvfølgelig også en stor kilde til problemer med ekstra næring til algerne. Både disse rester og fiskenes afføring, medvirker til et øget indhold af fosfor.

Kulstof kommer fra dyr og planters respiration, nedbrudt organisk materiale samt fra luften. Derfor er grundlaget for algerne til stede i alle koi- og havedamme. 

Bekæmpelse af de svævende grønalger.

Du kan komme de svævende grønalger til livs på mange forskellige måder. Fisk som æder grønalgerne er vanskelig i praksis. Både Regnløjer og Sølvkarper æder bl.a. svævende alger, muslinger kan filtrere alger fra vandet, men dette er ikke nok, der skal andre mere effektive midler i brug så som UVC lys.

Mekanisk filtrering af svævalger er ikke en mulighed da filtret skal være så finmasket, at svævalgerne ikke slipper igennem og i praksis vil det tilstoppe efter kort tid. Dette gør at filtret skal renses flere gange i timen
Problemet ved denne filtrering er, at dit havedamsfilter og pumpe skal renses meget ofte.

 

SK-60 mod Trådalger

n/a

Fra 199 kr.

SK-80 mod Trådalger

n/a

Fra 199 kr.

Stop Blanketweed mod trådalger

Evolution Aqua

Fra 369 kr.

AlGo Universal

Oase

Fra 179 kr.