Overflade skimmer

Flyde skimmer havedam
En overfladeskimmer sørger for at vandoverfladen på din havedam, svømmesø eller mindre sø står ren og pæn. 
I dag findes der flere forskellige slags skimmere, her er en kort beskrivelse af dem sammen med fordele og ulemper:

Den mest almindelige er flydeskimmeren som er nem at bruge idet den flyder og har indbygget pumpe så man slipper for slanger og den virker stadig selv om vandstanden 
ikke er konstant. Den findes i forskellige størrelser og udformninger - husk at pris og kvalitet normalt hænger sammen.

Fordele:  Flyder, ingen slanger, ikke afhængig af fast vandstand, har med indbygget pumpe, kan nemt flyttes rundt i dammen.
Ulemper: De mindre modeller har ikke stor opsamlingskurv, fylder mere end en fastmonteret skimmer.

Den "gamle" skimmer er en der placeres på bunden af dammen og hvor en ekstern pumpe kobles på så pumpen suger vand fra skimmeren og pumper det hen til et filter, åløb eller bare rundt i dammen for at skabe cirkulation. 

Fordele:  Pris, lidt længere tømningsintervaller end de mindre flydeskimmere grundet større opsamlingskurv, kan pumpe vand op til et filter eller åløb.
Ulemper: Maks vand dybde på 80-100cm, kræver plan bund, er forbundet til en pumpe med en slange hvilket gør det lidt mere besværligt når det hele skal op for at renses.

Indbygningsskimmeren er som navnet lyder en der indbygges i selve siden på dammen. Den er specielt velegnet til spejlbassiner og damme med en nogenlunde konstant vandstand og hvor de skal være så lidt synlige som muligt.
Fordele:  Ses ikke så nemt, normalt en større opsamlingskurv, ingen synlige slanger eller kabler i dammen, den eksterne pumpe kan pumpe vandet videre til et filter eller eks. et vandløb, nem at rense.

Ulemper: En mindre tolerance i ændring af vandspejlet - normalt op til 7cm før den ikke kan suge mere, noget mere arbejde ved anlæggelse.

Huskeliste:

  • Når du skal vælge en skimmer skal du tage højde for om vandstanden i din dam er nogenlunde konstant eller om den svinger meget.
  • De "gamle" stationære skimmere kræver en ekstern pumpe - spørg din forhandler hvor kraftig den skal være.
  • Vælg en skimmer med så stor opsamlingskurv som muligt, især hvis i har meget løvfald i dammen.

Mange vælger at slukke deres filtre om vinteren - gør man det er det en fordel at have en skimmer kørende i efterårsmånederne således at man minimere mængden af blade på bunden der ellers er med til at give en dårligere vandkvalitet gennem vinteren.

Se udvalget af overflade skimmere her.

For at undgå en masse blade i dammen, som gennem vinteren giver en forringet vandkvalitet, kan man med fordel bruge en skimmer, som holder overfladen ren og pæn.