Forårsklargøring af havedammen

Pondovac havedamstøvsuger

Forårsklargøring.

Nu er vinteren endelig ved at slippe sit tag, så vi skal i gang med at gøre vores havedam klar til den nye sæson.

Rensning af havedammen:

Trods den manglende eller sparsomme (hvis man har stører) fodring i vinterens løb, vil der altid være noget skidt, der skal fjernes. Der skal sikkert beskæres lidt døde plantedele og der skal naturligvis skiftes noget vand.

Anskaf en havedamsstøvsuger og fjern så meget slam som muligt. Har man bunddræn i sit havebassin, er der næppe så meget der suges op. Man kan også vælge at leje en damsuger i Super Koi.
I damme under ca. 3.000 liter bør der skiftes 1/3 af vandet. I større damme ca. ¼.

Eftersyn og klargøring af teknisk udstyr: De fleste tager pumper, filtre og UVC-enheder inden døre i vinterens løb. Det skal alt sammen gøres rent og renses for kalkbelægninger, o-ringe og pakninger skal ses efter og smøres med et silikonesmøremiddel. Skift gerne 0-ringe og pakninger, der har mistet elasticiteten.

Det er en fordel at udskifte røret i UVC-enheden regelmæssigt/årligt. På den måde er det rigtigt effektivt, når de første drilagtige svævende alger begynder at vise sig om foråret. Tjek at evt. filterskum er i god stand.

Opstart af filter.
Man starter typisk med fodring af fiskene ved ca. 10°C, så filtersystemet skal være startet op i god tid. Det er yderst vigtigt at få god og effektiv gang i de gavnlige filterbakterier. Det er jo hele grundlaget for, at dammen kan fungere og fiskene kan trives optimalt.
Her er et par gode hjælpemidler BioStart og Pure Pond.

Et besøg hos os i Super Koi kan forhåbentlig også give inspiration til forårets og sommerens projekter i havedammen.

Huskeliste:

  • Oprensning af dammen
  • Vandskift og tilsætning af bassinstart
  • Rengøring og kontrol af dammens tekniske udstyr samt udskiftning af UVC-rør
  • Tilsætning af biostart og kontrol af filterfunktionen ved at måle nitritindholdet

Produkter i denne artikel