Efterår i havedammen

Efterår i havedammen

Gode råd om efterårsklargøring

Sådan gør du havedammen klar til efterår og vinter

Gør dig selv den tjeneste at bruge lidt tid på god vedligeholdelse i efteråret. Det kræver kun en lille indsats, men det har stor betydning for din vandkvalitet og for at sikre de bedste betingelser for dine fisk. 

Jo bedre efterårsklargøring, jo nemmere kommer dine fisk gennem vinteren og jo bedre opstart får du også i næste sæson. 

 

Skift til letfordøjeligt foder 

Hold øje med temperaturen i havedammen. Det er en god idé at måle både ved bund og overflade, da der kan være forskel. Når vandet er omkring 12-13° C, bør du skifte til Wheatgerm foder. Det er et letfordøjeligt foder, som er tilpasset fiskenes lavere stofskifte og fordøjelse henimod vinteren. Fisk er vekselvarme og tilpasser sig temperaturen på vandet, de lever i.

 

Hvornår skal du stoppe fodring af dine fisk?

Når vandet er omkring 8° C, er det tid til at stoppe fodring af dine koi. Guldfisk kan godt fodres til omkring 6° C. Stør bør fodres 1-2 gange om ugen gennem vinteren. Et lille tip: Brug gerne et rør, så du sender foderet målrettet ned på bunden til dine stør.

 

Rengøring af havedammen

Det er meget vigtigt at rengøre dammen om efteråret. Både for at give sikre de bedste vilkår for dine fisk og vandkvaliteten gennem vinteren. Men også for at opnå de bedste betingelser for næste års sæson.

 

Støvsug bunden for slam

Det er vigtigt at fjerne det næringsrige slam, som kan forringe vandkvaliteten og give grobund for alger. Hæld aldrig vandet tilbage i dammen igen, men brug det næringsrige vand i dine blomsterbede. En bassinstøvsuger er et effektivt værktøj, når du skal sikre den bedste vandkvalitet.  Her kan du se mere om bassinstøvsugere.

Det er en fordel at tilføre SediFree fra Oase efter rengøringen. Det indeholder gavnlige bakterier, som nedbryder de sidste partikler og små urenheder i vandet. Indholdet af iltgranulat synker ned på bunden og tilfører ilt og det gør nedbrydningsprocessen mere effektiv. 

SediFree er mest effektivt, når vandet er over 10° C - og det er uskadeligt for planter, fisk og andre levende dyr. 

 

Udskift noget af vandet

Det er en fordel at udskifte noget af vandet. Det ”fortynder” næringsstofferne i vandet og giver frisk vand til fiskene inden vinteren. Tilsæt gerne lidt bassinstart for at fjerne uønskede klor- og flourforbindelser fra det nye vand fra vandværket.

 

Beskæring af planter

Mange vandplanter og sumpplanter skal beskæres inden vinteren. Fjern også de rådne og visne planter. Denne beskæresaks med langt skaft er en stor hjælp, når du f.eks. skal beskære nøkkeroser, som kan være svære at nå. Brug også et net til at fjerne blade og afskårne plantedele.

 

Brug et løvnet til overdækning af havedammen

Et net er en god investering af flere grunde. Med efteråret kommer løvfald. Undgå at blade og skidt falder ned på bunden og bliver til slam. Men samtidig kan nettet beskytte dine fisk mod fiskehejren og andre rovdyr. Der findes forskellige typer løvnet som disse fra Velda og en lidt billigere udgave.

 

Overfladeskimmer

Har du overfladeskimmer i havedammen, så kommer den virkelig til sin ret på denne årstid pga løvfaldet. Sørg for at tømme den efter behov.

 

Eftersyn af teknik

Giv dit filter og pumpe et eftersyn. Sørg for at rense filtersvampene. Det er vigtigt, at du lader filteret køre i ca. 2 uger efter, du har stoppet fodring.

 

Vinter i havedammen

Når vinteren kommer, skal du have styr på din vintersikring. Der er stadig gang i de biologiske processer, så det er vigtigt, at de skadelige gasser kan slippe ud af dammen.

Når der kommer is på havedammen, skal du sikre, at der er hele tiden er et hul i isen. På den måde kan ny ilt komme ned i havedammen og de skadelige gasser kan komme væk.