Alger i havedammen

Alger i havedammen

Der findes tusindvis af forskellige algearter, og de forekommer helt bogstaveligt overalt på jorden. Alger er egentlig planter, der både findes som en- og flercellede former. De kan være mikroskopiske, men nogle af de flercellede kan blive flere meter lange; det kender vi som trådalger i vores havedamme.

I vores havedamme er det grønalgerne der giver de fleste irritationer. De almindeligste er svævende alger, der kan gøre vandet helt grønt og uigennemsigtigt, og forskellige typer af trådalger. Algerne trives bedst når der er masser af næringsstoffer. Derfor skal der være så lidt overskydende næring til rådighed for algerne. God hygiejne, passende fodring og noget rent friskt vand er vigtige faktorer, når vi skal have begrænset algerne.

Alger i havedammen

En sø hvor vandet er fyldt af grønne svævealger.

Bekæmpelse af de svævende grønalger:

Den mest effektive måde at fjerne de svævende grønalger er, at lede vandet forbi en UVC-enhed med en passende størrelse. Husk at denne skal holde rimeligt ren og have et nyt rør regelmæssigt.

Bekæmpelse af trådalger:

Der kan forekomme flere typer grønne trådalger i vores damme. De lange grønne tråde kan fjernes delvis med håndkraft. Algerne trives dårligere, hvis de får konkurrence fra havedammens planter. Det kan både være i form af skygge f.eks. fra nøkkerosernes store blade og i form af konkurrence om næringsstofferne fra hurtigtvoksende planter. Fisk som græskarper og rudskaller kan æde en hel del alger og kan afhjælpe problemet i en vis grad.

Som oftest vil løsningen være at anvende et af de midler der findes. Produkterne virker ved at forbedre vandkvaliteten og sørger for, at algerne ikke trives
Her kan vi anbefale Biologisk balance, SK-60 m.fl. Bemærk det nye meget roste produkt SK-80, der vil være en glimrende hjælp for de fleste.
Husk at når algerne ender i filtret, så vil filtersystemet i en periode blive ekstra belastet. Man skal ganske enkelt huske at sikre at der er rigelig ilt i vandet og at rense filteret, ellers kommer problemet hurtigt igen.

Huskeliste:

  • Find ud af hvilken type alger det drejer sig om
  • Kontrollér om UVC-røret lyser og husk årlig udskiftning
  • Rens kvartsglasset
  • Rens filter efter endt behandling